Psykolog

psykolog


Individuell bistand hos psykolog i Oslo

På denne siden har vi forsøkt å skrive en kortfattet og tydelig presentasjon av behandling av psykiske plager hos oss. Vi håper den kan hjelpe deg til å danne et realistisk bilde av hva det vil si å gå til psykolog, og hva som må til for å få mest mulig utbytte av behandlingen.

Psykologhjelp skiller seg fra annen medisinsk behandling ved at du som pasient ikke er en passiv mottager av en kur. Ditt eget aktive bidrag påvirker i høyeste grad utfallet av behandlingen. Du og psykologen møtes som to likeverdige personer, og har et felles mål om å hjelpe deg ut av det som er vanskelig. Dere er samarbeidspartnere i et felles prosjekt.

Suksessfull behandling forutsetter at dere begge er tilstrekkelig dedikerte til målet. Det er psykologens ansvar å ha høy faglig kompetanse, og et genuint ønske om å hjelpe deg. Behandleren må respektere dine individuelle preferanser og behov, men samtidig se potensialet som bor i deg. Din oppgave er å gi din helse og velvære den høyeste prioritet. I praksis betyr det å gjøre ditt beste for å være engasjert og motivert gjennom behandlingsperioden.
Effekten av behandling

Det første målet med å gå til psykolog, er naturligvis å hjelpe deg ut av symptomer og plager. Samtidig opplever mange en dypere forandring som varer lenge etter at behandlingen er avsluttet. Noen vanlige eksempler på utbytte av psykologbehandling er:

Forbedret selvfølelse. Det blir lettere å stole på seg selv. Man møter seg selv med større grad av empati, og opplever økt grad av kontroll over sitt liv.

Mange rapporterer om bedre fysisk helse. Psykiske plager fører i mange tilfeller med seg kroppslige problemer som manglende energi, muskel- og leddsmerter, mageproblemer, dårlig søvn, redusert apetitt, med mer. Slike plager rapporteres ofte å bli bedre, eller forsvinne helt i etterkant av en vellykket psykologbehandling.

Forbedret evne til å takle stress, og i stand til å møte utfordringer med senkede skuldre.

Følelser går fra å være problemer til å bli en veileder i livet.

Opplevelse av å kommunisere bedre med andre, og økt grad av selvhevdelse.
Lurt å tenke på før du søker bistand

Alle er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss for hjelp. Så fremt vi vurderer din problemstilling å være innenfor vårt kompetansefelt, vil du få tilbud om behandling.

Vi anbefaler imidlertid å tenke over følgende, før du tar kontakt med oss. Dette for at du skal få best mulig effekt av vår bistand.

Sjekk om du kan møte til ukentlige timer i behandlingsperioden. Dette gjelder for eksempel i forhold til tid, reisevei eller familiesituasjon.

Å gå til psykolog skal ikke være noe man gruer seg til. Likevel er behandlingen en prosess hvor du kommer til å grave dypt i egne tanker og følelser. Dette kan vekke et midlertidig ubehag, og oppleves som utfordrende (men også godt). Du gjør lurt i å være forberedt på dette. Psykologbehandling er en form for personlig vekst. Og som med de fleste andre områder av livet, er det nødvendig med en viss grad av utfordring og motstand for å kunne vokse.

Spør deg selv om du er klar til å ta ansvar for den delen av behandlingen som er ditt bidrag. Dette vil i praksis si at du har anledning til prioritere din helse og velvære, møte jevnlig til timer, og være aktiv og engasjert under samtalene med psykologen.

Vi ser på det å gå til psykolog som en investering for livet. Ved å gjøre det du kan for å oppfylle disse kriteriene, vil mye ligge til rette for at du får godt utbytte av behandlingen.


psykolog


Forløpet i behandlingen

Den første timen

I de fleste tilfeller er det hensiktsmessig å starte med en dobbeltime. Vi tror at en forlenget sesjon vil gjøre det mulig for deg å få et realistisk innblikk i hvordan behandlingen kan hjelpe deg.

I løpet av denne timen, vil du og psykologen lage en konkret formulering av hva problemet er, bli enige om mål for behandlingen, og starte på selve arbeidet med å snu vonde følelser og negative tankemønstre.Påfølgende timer

Etter den innledende dobbeltimen, vil behandlingen følges opp av ukentlige enkelttimer. Under hver time vil tråder fra tidligere samtaler tas opp igjen, men de nye erfaringene som du gjør deg mellom timene blir like viktige temaer å utforske.

Etter hvert som plagene blir færre, og du føler at ting jevnt over går bedre, vil det bli naturlig å trappe timene ned til annenhver uke. Og deretter til en gang i måneden. Avgjørelsen om avslutning tar du og psykologen i felleskap. Vanligvis avsluttes behandlingen når man føler seg trygg på at målet med behandlingen er nådd, og det som var vanskelig hører fortiden til.Se også menyen under for mer informasjon om spesifikke plager.