Ny bok av psykolog Kristian Nibe


Vår kollega Kristian Nibe har skrevet en selvhjelpsbok kalt “Reconnect To Your Core”. Den passer ypperlig som supplement til behandling, eller som selvstendig veileder for personer som ønsker å overkomme plager som angst, depresjon, lav selvtillit, psykosomatiske smerter, med mer.


Boken bygger på moderne psykologisk forskning, og kombinerer de viktigste prinsippene fra hjerneforskning, samt metakognitiv og psykodynamisk terapi. Dens overordnede budskap er at alle kan oppleve psykologisk vekst og økt trivsel ved å skape harmonisk forhold mellom tanker og følelser.


Vi har lest boken, og anbefaler den gjerne. Den er faglig solid, men skrevet for et allment publikum. Den har funnet en god balanse mellom faglig stoff forklart på en lettfattelig måte, og øvelser og teknikker for å anvende kunnskapen i praksis.


Boken er skrevet på engelsk og kan kjøpes på Amazon.com, eller ved å kontakte ham direkte.


Kristian Nibe er en privatpraktiserende psykolog i Oslo, og er ikke tilknyttet HelpLink psykologsenter.


Informasjon om boken

Tittel: Reconnect To Your Core – A practical guide on how to feel good and be happy
Forfatter: Kristian S. Nibe
Sidetall: 292
Språk: Engelsk
ISBN-10: 1508769915
ISBN-13: 978-1508769910