Folk med høy IQ har større risiko for å få psykiske plager


Ny forskningstudie viser at personer med høy IQ har større risiko for å utvikle psykiske plager.

I dag er det heldigvis større åpenhet rundt psykisk helse enn før, og det er ikke like tabubelagt å søke profesjonell hjelp dersom behovet oppstår. Denne typen forskning understreker det som allerede er godt kjent: At psykiske plager kan ramme hvem som helst.


En artikkel om forskningen kan lese her: People with high IQs are more likely to suffer from mental disorders