En veileder i Coaching-jungelen.

Stadig flere ønsker å investere i sin eller sine ansattes utvikling. Vi har over en lengre periode fulgt coaching-markedet i Norge. Basert på våre inntrykk har vi skrevet noen råd til de som er på jakt etter en dyktig coach.

 

1. Coachens faglige bakgrunn.

En skulle tro at dette første punktet var en selvfølge, men en rapport fra Harvard Business Review viste at kun 29% av brukerne sjekket den faglige bakgrunnen til coachen de oppsøkte . “Coach” er ingen beskyttet yrkestittel, og coaching-utdanningene kan variere fra årelange studier til korte brevkurs. Psykologi er det faget som mest inngående studerer menneskers utvikling, og det meste av coaching-kunnskapene hentes herfra. Sjekk alltid hvor lang og hva slags utdanning coachen har.

 

2. Vitenskapelig metode.

Atferdsendring, utvikling og motivasjon er i dag mye forsket på gjennom vitenskapelige metoder. Bruk av denne kunnskapen vil sikre deg de beste tilgjengelige tjenester. Undertegnedes inntrykk er likevel at mange coacher viser lite kunnskap og interesse for dette. Mange lener seg heller på vage og mystiske teorier. Dette kan for eksempel være spirituelle idéer (“Law of attraction”, Healing, m.m.), spekulative modeller som NLP (nevro-lingivstisk programmering), eller rett og slett egne hjemmesnekrede teknikker. Spør derfor coachen om metoder og teknikker han benytter seg av. Gjør selv nærmere undersøkelser av disse før dere inngår et samarbeid.

 

3. Dokumentasjon av tjenestene.

En essensiell ingrediens i effektiv coaching er full forståelse  av og enighet om målet med samarbeidet. Enkelte ganger kan klienten innlede et coachingsamarbeid og ikke vite helt konkret hva han eller hun ønsker å oppnå eller forvente. I så fall bør dette bli den aller første fasen i arbeidet – å hjelpe klienten til å finne ut av eller tydeliggjøre ønsker og mål for utvikling. Skulle coachen ikke ha nødvendig kompetanse og tålmodighet i denne prosessen, vil dette forringe kvaliteten på tjenesten. Endring er sjelden en enkel oppgave, men kan oppnås med tid og betydelig innsats. Coachen bør derfor være interessert i å følge klienten over en periode og utstyre klienten med nødvendig kunnskap slik at vedkommende kan videreutvikle seg og vedlikeholde det som er oppnådd på egen hånd, etter at samarbeidet er avsluttet. Coacher som frister med kjappe resultater basert på «mirakelteknikker» kan neppe holde det de lover. Det er lurt å være skeptisk til disse.

 

5. Aktivt arbeid med klientens følelser.

Vår erfaring er at dette er blant de vesentligste forskjellene på dyktige og mindre dyktige coacher. Følelsene er de primære drivkreftene bak vår motivasjon. Noen følelser kan drive oss frem til forbedring, andre kan blokkere vår utvikling. Følelsene er årsaken til hvorfor det er så vanskelig å slanke seg, slutte å røyke, spare penger eller å reparere skadede relasjoner, til tross for at man rasjonelt vet bedre. En kompetent coach vil hjelpe klienten til å utforske og tydeliggjøre følelsene, til å blokkere vedkommendes indre motstand og bruke følelsene i sin favør. En person med emosjonell ambivalens vil ha vanskelig for å oppnå utvikling. En ineffektiv coach vil kanskje ikke vite hvordan han skal hjelpe klienten med følelser. Han vil forholde seg passiv til dem, og heller fokusere ensidig på tankemessige prosesser og rasjonelle strategier. Arbeidet vil da i beste fall gi kun midlertidig effekt.

 

6. Kvaliteten på coachens tester.

Mange coacher benytter seg av spørreundersøkelser for å kartlegge klientens personlighet og si noe mer individuelt om hva vedkommende trenger å fokusere på. Erfaringen er at flere av disse testene ikke er validert i forskning. Det er derfor vanskelig å vite om de kan si noe verdifullt om de som gjennomfører dem. Vær derfor nøye med å spørre hva testen heter, hvorvidt den er validert i forskning og nøyaktig hva du kan forvente å få av informasjon.