Coaching

coaching oslo


Coaching hos HelpLink psykologsenter i Oslo


Velkommen til vår nettside. Du er her antagelig fordi du vurderer å prøve coaching. I motsetning til for eksempel lege eller psykolog, er ‘coach’ ikke en beskyttet yrkestittel. Hvem som helst kan bruke denne tittelen.

Dette gjør situasjonen utfordrende for deg. Det er ingen garanti for at den coachen du vurderer å gå til, er faglig og menneskelig skikket til å være din coach. I fravær av en beskyttet tittel, hviler ansvaret ene og alene på deg. Du må sørge for at du finner en kvalifisert fagperson.

På denne siden har vi skrevet litt om vår tilnærming til coaching. Vi håper at dette er til hjelp, når du forsøker å finne ut om vi er det rette tilbudet for deg.
Psykologi og coaching


Psykologi forbindes gjerne med behandling av psykiske lidelser. Men minst like stor del av faget er viet til det som kalles normalpsykologi. Dette er den vitenskapelige studien av hvordan mennesker lever og fungerer.

Dette dreier seg om spørsmål som vi alle lurer på ved oss selv og folk som vi kjenner. Eksempler på slike spørsmål er: Hva gir oss følelse av velvære? Hva motiverer oss? Hvordan får vi bedre selvfølelse? Hvorfor får noen mennesker mer ut av sitt liv enn andre? Hva må til for at vi skal kunne forandre oss?

Hos HelpLink bruker vi psykologisk kunnskap til å hjelpe våre coaching-klienter til å oppnå små og store mål i livet.

Noen typiske eksempler på hva klienter søker vår bistand for er:


Finne balanse mellom karriere, familieliv og personlig vekst

Oppnå toppresultater i karriere og utdanning

Endringer i livsstil, som for eksempel stressmestring, vektreduksjon og røykeslutt

Dypere endring og omlegging av livet for å oppnå de store drømmene

Finne indre trygghet og oppnå forbedret selvfølelse
coaching002
Vår tilnærming


Dokumentert kunnskap

Vi baserer alle våre tjenester på dokumentert kunnskap. Hva enn vi tilbyr våre klienter av innspill, teknikker og verktøy skal i størst mulig grad være basert på vitenskapelige studier. Vi ønsker å tilby intet mindre enn den beste kunnskapen som er tilgjengelig for selvutvikling.


Hele livet som målestokk

Å hjelpe klienten til å skape varige endringer i sitt, er det eneste som er godt nok for oss. I tillegg til å hjelpe med en aktuell problemstilling og utfordring, vil vi gi den nødvendige kunnskapen for å fortsette veksten på egen hånd etter at samarbeidet er avsluttet. Selvutvikling hos oss skal være noe som man kan ha glede av resten av livet.


Det eksistensialistiske perspektivet

Det eksistensielle perspektivet gjennomsyrer vår tilnærming til selvutvikling. Våre klienter vil hele veien bli oppmuntret til å se seg selv og den nåværende situasjonen i kontekst av livet i sin helhet. Spørsmål som «Hva ønsker jeg å dedikere mitt liv til?», «Hva er viktig for meg?», «Hva er mine verdier som menneske?» og «Hva kan jeg endre og hva trenger jeg å forsone meg med?», er alltid bakteppet for vårt samarbeid med klientene.


Indre balanse

Vår tilnærming til selvutvikling er basert på kjennelsen av at man har det best når det er oppnådd en balanse mellom det man tenker, føler og gjør. I vårt arbeid vil vi derfor ikke oppmuntre noen til et overdrevent rasjonelt syn på livet. Vi vil ikke be våre klienter om å ignorere eller undertrykke sine følelser. Vi vil aldri oppmuntre dem til å skape et instrumentelt syn på seg selv. Tvertimot vektlegger vi at følelser er som et kompass i livet. Vi ønsker å hjelpe våre klienter til å bruke følelsene som et verktøy i livet.
Forløpet i coachingen


Den første samtalen

I de fleste tilfeller er det hensiktsmessig å starte med en dobbeltime. Vi tror at en forlenget sesjon vil gjøre det mulig for deg å få et realistisk innblikk i hvordan coaching kan hjelpe deg. I løpet av denne timen, vil du og coachen lage en konkret formulering av hva fokusområdene skal være, bli enige om mål og oppgaver, og starte på selve arbeidet med få deg der du ønsker å være.


Påfølgende timer

Etter den innledende dobbeltimen, vil coachingen følges opp av ukentlige enkelttimer. Under hver time vil tråder fra tidligere samtaler tas opp igjen, men de nye erfaringene som du gjør deg mellom timene blir like viktige temaer å utforske.

Etter hvert som du nærmer deg dine mål, vil det bli naturlig å trappe timene ned til annenhver uke. Og deretter til en gang i måneden. Avgjørelsen om avslutning tar du og coachen i felleskap. Vanligvis avsluttes samarbeidet når du føler deg trygg på at du har nådd ditt mål, og en varig endring er skapt.