Ansatte


Saher Sourouri, Cand. Psychol.

post-img

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Til daglig jobber jeg med både individer og par, og med et bredt spekter av plager og problemstillinger. Angst, depresjon, samlivsproblemer, stress og utbrenthet er noen typiske eksempler.
Jeg ser på psykologbehandling som en investering for livet. I tillegg til å samarbeide med pasienten om å overkomme det aktuelle problemet, er jeg opptatt av at behandlingen skal skape dype og varige endringer.
Uansett hva problemet i utgangspunktet måtte være, er det viktig for meg at den som søker min bistand skal få innsikt og verktøy som vedkommende har glede av resten av livet. Behandling trenger ikke å begrense seg til å fjerne et symptom eller en plage, men også gi bedre selvfølelse, økt indre trygghet og klarhet i tankene. Kanskje kan livet til og med bli enda bedre enn før problemet startet.
Jeg har tidligere jobbet innen offentlig psykisk helsevern, men de siste 8 årene har jeg vært i privat praksis. I tillegg til vanlig psykologvirke, holder jeg foredrag og kurs innenfor de ovennevnte temaer.
For øvrig har jeg en privat nettside (saher.no), der jeg skriver artikler om psykologi.


Bård Hafseng Børresen, Cand. Psychol.

post-img

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Jeg har mange års erfaring med behandling av allmennpsykologiske plager. Ulike problemstillinger inkluderer angst, depresjon, livskriser, eksistensielle spørsmål, samlivsproblematikk og arbeids- og karriererelaterte utfordringer.
Før HelpLink, jobbet jeg som privatpraktiserende psykolog i sju år. Jeg har også praksis fra Diakonhjemmet sykehus og Aker sykehus (Gaustad). I tillegg er jeg også utdannet MBA og statsviter, og har jobbet mange år som konsulent i Accenture innenfor området Management Consulting.
Min arbeidserfaring inkluderer også ledelsesrådgivning og prosjektledelse på felt som IT/systemutvikling, opplæring, endringsledelse, testmetodikk, rekrutteringsprosesser og coaching/lederutvikling. I mitt arbeid er jeg opptatt av å møte alle klienter med respekt, varme og empati.


Katrine Relander, Cand. Psychol.

post-img

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo. Jeg jobber først og fremst med tenåringer og voksne innen et bredt spekter av allmennpsykologiske plager. Angst, depresjon, spiseforstyrrelser, sorgreaksjoner og sosial fobi er noen av problemstillingene jeg har særlig erfaring med.
Som psykolog er jeg opptatt av at behandlingen skal gi varig effekt. Målet med behandling er naturligvis å hjelpe pasienten til reduserte plager, men jeg er i tillegg opptatt av at terapien skal kunne være et hjelpemiddel for personlig vekst. Forbedret selvfølelse og økt mestring i relasjon til andre mennesker er to temaer som ofte går igjen i mitt arbeid, på tvers av problemområder.
Fra tidligere har jeg flere års arbeidserfaring fra det offentlige helsesystemet, både i poliklinikk og døgnavdeling. De siste fire årene har jeg vært i privat praksis.
For øvrig har jeg videreutdanning i både kognitive og psykodynamiske behandlingsmetoder, og tilpasser behandlingen til den enkeltes problemer og behov.

Anne-Marie Stubberud-Lomsdalen, Cand. Psychol.

post-img

Jeg er utdannet psykolog ved Århus Universitet. Fra tidligere har jeg erfaring med utredning og behandling av voksne og tenåringer fra ulike instanser i den offentlige spesialisthelsetjenesten, sist ved Østbytunet behandlingssenter.
De siste årene har jeg imidlertid jobbet stadig mer som privatpraktiserende, nå på heltid.
Jeg har særskilt grad erfaring med behandling av stemningslidelser, ulike former for angstlidelser, spiseforstyrrelser, utmattelsesvansker, kronisk smerte, psykosomatiske plager, samt PTSD og traumelidelser.
I mitt arbeid legger jeg vekt på det unike ved hvert individ og tilpasser behandlingsformen etter personen. Behandlingsmetoder jeg benytter er blant annet kognitiv terapi, adferdsterapi og skjematerapi. Jeg har samtidig videreutdanning i behandling av spiseforstyrrelser.


Vibeke Stryken Matre, Cand. Psychol.

post-img

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen. Jeg har mange års arbeidserfaring med voksne, barn og unge fra det offentlige helsevesenet.
Jeg jobber med et bredt spekter av plager som angst, sosial fobi, utbrenthet, stressreaksjoner, depresjon, traumer og eksistensielle temaer. I tillegg har jeg fokus på selvbilde, mestring og personlig utvikling.
Med tanke på at alle mennesker har et ulikt utgangspunkt for å søke psykologhjelp, har jeg en integrerende tilnærming til behandling. Jeg tilpasser behandlingsformen til den enkeltes ønske og behov, og jeg benytter meg blant annet av behandlingsmetoder som kognitiv terapi, personsentrert terapi og faseorientert traumebehandling.